ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Τεχνική Εταιρία Π. Ερμείδης & Συνεργάτες ξεκίνησε την πορεία της στο χώρο της οικοδομικής δραστηριότητας το 1978. Με κύριο πεδίο δράσης τα βιομηχανικά κτίρια και τα κτίρια γραφείων, η εταιρία έχει εκτελέσει πλήθος άλλων ιδιωτικών έργων, όπως κατοικίες ή καταστήματα. Στα μέσα της δεκαετίας του 2000 μετεξελίχθηκε στην HERCON - Π. ΕΡΜΕΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.

Λόγω του μεγάλου αριθμού σύνθετων τεχνικών έργων που έχει εκτελέσει μέχρι σήμερα, τα οποία καλύπτουν περισσότερο από 120.000 m2 επιφανειών κτιρίων, η HERCON έχει αποκτήσει ιδιαίτερα αξιόλογη εμπειρία στην κατασκευή και διαχείριση σύνθετων κτιριακών έργων υψηλών προδιαγραφών. Με το έμπειρο επιτελείο συνεργατών και με το προσωπικό που διαθέτει, κατέχει στο χώρο της μια αναγνωρισμένη θέση σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα στην διεκπεραίωση των έργων.